Doanh nghiệp với trách nhiệm

Minh Phú nỗ lực xây dựng môi trường luôn mang đến năng lượng tích cực, an toàn và thân thiện bằng việc đảm bảo các tiêu chí vì sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động trong tổ chức.
Quy trình 5S được vận dụng vào thực tế đã phát huy hiệu quả tại văn phòng, công xưởng trong toàn nhà máy. Ngoài thời gian Cán bộ công nhân viên Minh Phú thường xuyên được bồi dưỡng thể chất bằng bữa ăn ca đủ lượng và chất; người lao động được tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ, được động viên tinh thần với các hoạt động giao lưu kết nối văn hóa văn nghệ, tham quan du lịch thường niên.
Lấy thành quả gắn với trách nhiệm xã hội và môi sinh cộng đồng. Xác định tầm quan trọng của môi trường trong chiến lược phát triển bền vững, Minh Phú đầu tư hệ thống công nghệ xử lý nước, không khí xả thải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, quy trình xử lý chất thải theo quy định quốc tế nhằm hạn chế và giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường.


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0